Wizyta kontrolna

Wizyta kontrolna

Trwa ona zazwyczaj około 30 minut

Wizyty kontrolne powinny odbywać się co 2 tygodnie. Dokonywana jest na nich powtórna analiza składu ciała wraz z omówieniem wyników. Oceniane są efekty dieto-terapii, zadowolenie pacjenta z efektów, a także wyznaczany jest kolejny cel do osiągnięcia . Wizyta kontrolna to czas kiedy wszelkie pytania oraz wątpliwości które powstały miedzy kolejnymi wizytami znajda dokładne i rzetelne odpowiedzi udzielone przez naszych specjalistów. Na wizycie kontrolnej masz również możliwość zamówienia kolejnego gotowego jadłospisu, który w znacznym stopniu ułatwi twoje starania w osiągnieciu upragnionego celu.